TNG autogas pumpe | CryoGas

CryoGas

Dobrodošli! Stigli ste na internet prezentaciju Preduzeća za inženjering i proizvodnju tehničkih gasova - KryoGas d.o.o.

011 2761 759

TNG

Tečni naftni gas

CryoGas distribuira TNG (autogas) na dve gasne stanice: PC Subotica i PC Čukarica.

Prodaja propan butan boca vrši se na svim CryoGas poslovnim centrima. 

U Beogradu, pri našem poslovnom centru Palilula, postoji i auto-servis za ugradnju i održavanje gasnih uređaja. 

Šta treba znati o TNG –u: 

TNG je vrsta fosilnog goriva i dobija se kao sekundardni proizvod rafinacije nafte ili prirodnog gasa.

Zbog svojih povoljnih karakteristika, TNG ima vrlo široku primenu kao gorivo za domaćinstva, u industriji, u poljoprivredi i kao gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem.

TNG je se sa ekološkog aspekta smatra vrlo pogodnim gorivom, boljih karakteristika od svih naftinih derivata. 

Tečni naftni gas (TNG), u svetu poznatiji po akronimu: LPG (Liquiefied Petroleum Gas) - predstavlja smešu Propana i Butana , koja je uskladištena na povišenom pritisku, tako da se obe, pri normalnim uslovima gasovite komponente, nalaze u tečnom stanju. 

TNG se u svakodnevnom govoru pominje kao propan-butan. Kada je namenjen za korišcenje u domaćinstvu, naziva se jednostavno: gas, ili plin, a kada se koristi kao pogonsko gorivo za automobile - upotrebljava se naziv: autogas.

Propan

Čist propan se, kao posledica njegove veće isparljivosti, koristi kao efikasan energent (posebno u zimskim uslovima) i kao industrijski gas za sečenje metala.

Cryogas | Naše usluge

Vesti i akcije

Sve vesti