PC Sremska Mitrovica

Adresa: Vladimira Matijevića 106, Sremska Mitrovica
Radno vreme: svim danima 00-24h
Magacin tehničkih gasova i opreme za varenje: 022 624 345, 064 82 92 936
E-mail: s.mitrovica@kryogas.rs

Tehnički gasovi cng metan pumpe | PC Sremska Mitrovica