PC Zemun Tehnički gasovi cng metan pumpe | PC Zemun

Poslovni centar u opštini Zemun u Beogradu čini potpuno novi kompletni proizvodno-distributivni centar tehničkih gasova koji se nalazi u okviru industrijske zone Zmaj - Autoput (BG-ZG) broj 18 – između NIS-BS Zmaj, BS Europetrol i TC Tehnomanija. 

Adresa: Železnička bb, 11080 Beograd
Radno vreme: svim danima od 00-24h

Telefon: 064 82 92 927, 064 82 92 920, 064 82 92 914
Pumpa: 011 3317 736
Tehnički gasovi: 011 3317 738

E-mail: zmaj@kryogas.rs

Tehnički gasovi cng metan pumpe | PC Zemun