PC Palilula Tehnički gasovi, tng, metan pumpe | PC Palilula

Poslovni centar Palilula u Beogradu čine: TNG (propan-butan) i CNG (METAN) pumpa, tečna goriva, prodavnica, punionica ugljen dioksida (CO2) i distribucija svih tehničkih gasova (kiseonik, argon, azot, amonijak, gasne smeše, ugljen diokisid) i butan boca.

Adresa: Dragoslava Srejovića 1, 11108 Beograd
Radno vreme: svim danima 00-24h

Centrala: 011 2761 759, 011 2762 752, 011 2761 551, 011 2762 753
Magacin: 011 33 17 739, 064 82 92 925, 064 82 92-938 
Pumpa: 011 2765 842, 064 82 92 943

E-mail: kryogas@kryogas.rs

Tehnički gasovi, tng, metan pumpe | PC Palilula