PC Palilula Tehnički gasovi, tng, metan pumpe | PC Palilula

Poslovni centar Palilula u Beogradu čine: TNG (propan-butan) i CNG (METAN) pumpa, tečna goriva, prodavnica, servis za ugradnju CNG i TNG opreme u vozila, punionica i distribucija svih tehničkih gasova (kiseonik, argon, azot, amonijak, gasne smeše, ugljen diokisid, metan, propan, freon (r22) i butan boca. 

Adresa: Dragoslava Srejovića 1, 11108 Beograd
Radno vreme: svim danima 00-24h
Centrala: 011 2761 759, 011 2762 752, 011 2761 551 Fax: 011 2768 259
E-mail: kryogas@kryogas.rs
Magacin: 011 33 17 739, 064 82 92 925, 064 82 92-938 Pumpa: 011 2765 842, 064 82 92 943

Tehnički gasovi, tng, metan pumpe | PC Palilula