TNG (tečni naftni gas) pumpe Subotica | Tehnički i energetski gasovi

KryoGas d. o. o.

Zanima vas gde se nalaze naše TNG pumpe i koja je cena tečnog naftnog gasa? Pozovite nas odmah!

011 2761 759

TNG pumpa Subotica

Tečni naftni gas (TNG ili LPG od Liquefied Petroleum Gas), odnosno auto plin ili u domaćinstvu češće poznat i kao plin, je smeša ugljo-vodoničnih gasova, koja se koristi i kao pogonsko gorivo za automobile ali ili druge potrošače široke potrošnje. To je moderan naziv za propan-butan kako se ranije nazivao “plin” za domaćinstva.

Koristi se kao energent u domaćinstvima i u prirodi (na mestima gde nema struje) pre svega za kuvanje a ređe i za grejanje jer je za tu namenu potrebna i veća količina na dnevnom nivou. U domaćinstvima se TNG koristi u obliku plinskih (propan-butan) boca, čija se veličina obično iskazuje u kilogramima.

Napretkom tehnologije pronašao je i značajno mesto u auto industriji kao pogonsko gorivo umesto benzina ugradnjom posebne boce i dodatnog plinskog sistema.

Koje su prednosti korišćenja TNG-a (tečni naftni gas) kao goriva za motorna vozila?

TNG ili auto plin se koristi kao gorivo motore sa unutrašnjim sagorevanjem, kako zbog cene koja je značajno niža od cene benzina, tako i iz ekoloških razloga, a ima i određena pozitivna tehnička svojstva: 

Na kojim lokacijama CryoGas nudi kupovinu TNG (tečni naftni gas)?

Naše TNG ili tečni naftni gas pumpe nalaze se na sledećim lokacijama u Srbiji: