PC Subotica Tehnički gasovi cng metan pumpe | PC Subotica

Poslovni centar u Subotici čine: stanica za prodaju autogasa, metana i tečnih goriva, magacin tehničkih gasova i butan boca i punionica butana.

Adresa: Đorđa Natoševića bb, 24105 Subotica
Radno vreme: svim danima 00-24h

Telefon:
Pumpa: 024 547 067
Tehnički gasovi: 024 686 845

E-mail: subotica@kryogas.rs

Tehnički gasovi cng metan pumpe | PC Subotica