PC Petrovaradin Tehnički gasovi cng metan pumpe | PC Petrovaradin

Poslovni centar Petrovaradin, CNG METAN STANICA i distribucija tehničkih gasova

Telefon: 064 82 92 955, 064 82 92 934
Pumpa: 021 3409 935
Tehnički gasovi: 021 3409 936

Adresa: Karlovački drum 3b, Petrovaradin

Radno vreme: 00-24h

E-mail: petrovaradin@kryogas.rs

Tehnički gasovi cng metan pumpe | PC Petrovaradin